Veiligheidsdocumenten

Voor het optimaliseren van de Arbo veiligheid en brandveiligheid in uw werkomgeving verzorgen we de benodigde veiligheidsdocumenten. Denk daarbij aan het bedrijfsnood- en ontruimingsplan en de ontruimingsplattegronden. De veiligheidsdocumenten vormen een wezenlijk onderdeel van het veiligheidsbeleid bij bedrijven.

Hoge kwaliteit en gunstige prijzen
De documenten en tekeningen voldoen ruimschoots aan de actuele wet- en regelgeving en zijn van hoge kwaliteit met een gunstige prijsstelling. Nieuwe trends en ontwikkelingen worden bijgehouden en doorgevoerd. Bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe internationale veiligheidssymbolen in onze ontruimingsplattegronden en bouwtekeningen. Met onze jarenlange ervaring maken we een vertaalslag naar uw praktijksituatie en leveren maatwerk. Advies is altijd vrijblijvend. Arbo Vitalus is marktleider op dit gebied.

Onderstaand vind u een korte samenvatting.

1) De Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E
De risico’s in uw organisatie worden in kaart gebracht en een plan van aanpak wordt geschreven.

2) Het bedrijfsnoodplan
Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document waarin de brandtechnische voorzieningen, de taken en procedures staan beschreven voor de bedrijfshulpverleners, medewerkers en het management bij een noodsituatie.

3) Het ontruimingsplan
Het ontruimingsplan is onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Hier worden de procedures en taken beschreven bij een ontruiming, bijvoorbeeld bij brand. Het wordt geschreven conform de NEN 8112.

4) De ontruimingsplattegronden
Ontruimingsplattegronden zijn tekeningen op A3 formaat die op strategische plaatsen in het gebouw worden geplaatst om het personeel en bezoekers te informeren hoe men het gebouw in geval van een noodsituatie moet verlaten. In het kader van de brandveiligheid dienen deze tekeningen in elk type gebouw aanwezig te zijn.

Vraag vrijblijvend een offerte op maat voor uw organisatie.

 

Contact met ons
Over Arbo Vitalus

“Arbo Vitalus is specialist op het gebied van BHV-documenten en plattegronden. Zij vormen een wezenlijk onderdeel van het veiligheidsbeleid binnen elke organisatie om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.” Lees meer …