Bedrijfsnoodplan conform NEN-8112

Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document waarin de taken en procedures staan beschreven hoe u moet handelen in een noodsituatie. Denk aan brand, eerste hulp bij ongevallen en situaties waarbij het gebouw ontruimd moet worden. De bedrijfshulpverleners (BHV-ers) spelen daarbij een cruciale rol.

Maatwerk
Het bedrijfsnoodplan wordt volledig toegesneden op uw organisatie, zodat er een effectief instrument ontstaat. Wij leveren een mooie map en een digitale versie van het plan. Wij kunnen een bestaand noodplan voor u aan de huidige eisen laten voldoen of een geheel nieuw plan voor u schrijven.

Met onze jarenlange ervaring maken we een vertaalslag naar uw praktijksituatie en leveren maatwerk. ARBO vitalus onderscheidt zich door haar professionaliteit, gunstige prijsstelling en een goede service. ARBO vitalus is marktleider op dit gebied.

Het ontruimingsplan vormt een vast onderdeel van het bedrijfsnoodplan en wordt geschreven conform de NEN 8112. Voor de bedrijfshulpverleners, het management en de brandweer.

Ontruimingsplan is onderdeel van het bedrijfsnoodplan
Een brand kan vervelende gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van mensen die in het gebouw werken, de buurtbewoners en mensen in de omgeving.

In geval van nood zullen de werknemers en bezoekers snel en veilig het gebouw moeten kunnen verlaten. Het bedrijf zal daarom veiligheidsmaatregelen moeten nemen om de gevolgen bij brand of een andere calamiteit zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen en procedures zijn vastgelegd in het ontruimingsplan. Het ontruimingsplan is een vast onderdeel van het bedrijfsnoodplan.

Het ontruimingsplan is verplicht als er in uw gebouw een brandmeldinstallatie aanwezig is. Dit staat vermeld in het bouwbesluit 2012. We schrijven het ontruimingsplan voor u conform de actuele norm NEN 8112.

Onderwerpen in ons bedrijfsnood- en ontruimingsplan o.a.:

 • Beschrijving van de organisatie;
 • Waarom bedrijfshulpverlening?
 • Technische voorzieningen; communicatiemiddelen, brandbestrijdingsmiddelen etc.
 • Omvang en samenstelling van de BHV-organisatie;
 • Taken BHV-ers bij een calamiteit;
 • Voorlichting aan de media, familieleden, externe diensten;
 • Salvage/bereddering;
 • Opvang, nazorg, melding ongevallen;
 • Beheer en onderhoud van de middelen;
 • Ontruiming; procedures interne- en externe alarmering;
 • Etcetera.

Onze werkwijze
Na een korte inventarisatie wordt het conceptplan geschreven en aangeboden. Correcties worden doorgevoerd. Het eindresultaat is een bedrijfsnoodplan dat volledig is toegesneden op uw eigen organisatie. De ontruimingsplattegronden komt ook in het noodplan. Advies is altijd vrijblijvend.

Offerte op maat
Onze klanten komen uit praktisch alle branches, van het MKB tot multinationals door heel Nederland. Heeft u belangstelling? We maken geheel vrijblijvend voor u een offerte op maat.

Ontruimingsoefening
Als het plan klaar is, adviseren we om regelmatig te oefenen zodat iedereen bekend raakt met de veiligheidsprocedures.

 

Contact met ons
Over ARBO vitalus

“ARBO vitalus is specialist op het gebied van BHV-documenten en plattegronden. Zij vormen een wezenlijk onderdeel van het veiligheidsbeleid binnen elke organisatie om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.” Lees meer …