Theologische universiteit

Na een rondgang in het hoofdgebouw en dependances zijn we begonnen met het tekenen van de plattegronden.

Tijdens het project hebben we nauw overleg gehad met de technische dienst voor eventuele vragen en aanvullingen.